Featured Library Patron / HS LRC

Tampok na Guro para sa buwan ng Enero : Gng. June A. Sierra (HS Filipino)

SIERRASi Gng. June A. Sierra ay ipinanganak noong Hunyo 21, 1979 sa Project 4, Lungsod ng Quezon. Bata pa lamang ay malaki na ang kanyang pagkahilig sa pagbabasa. Naaalala pa niya na sa murang edad ay nakagiliwan na niyang magbabad sa silid-aklatan. May mga pagkakataon pa nga na sa kagustuhan niyang mahiram ang mga aklat na hindi naman ipinapahintulot ipalabas ng silid ay nag-boluntaryo siya na mag-ayos ng mga aklat at kaibiganin ang katiwala ng aklatan.

Dala-dala niya ang kanyang pagkahilig sa pagbabasa hanggang sa paglaki, sa kanyang propesyon bilang guro kung saan nakagawian na niya na laging magbasa ng mga bagong babasahing sa kabila ng pagiging abala niya bilang guro at ina. Nais niyang maipakita sa kanyang mga anak ang kahalagahan ng pagbabasa sa intelektwal, moral, at ispiritwal na paglago ng isang indibidwal. Isang paraan ng pag-aalaga at paggugol ng oras niya sa kanyang mga anak ay magbasa ng mga nakatutuwang maiikling kwentong Pilipino nang sa gayon ay maituro niya ang mataas na pagpapahalaga sa panitikang Pilipino at mga tunay na magagaling na manunulat na mga Pinoy.

Isa pang nakahiligang basahin ni Gng. Sierra ay mga tungkol sa pag-iimpok at pagpapalago ng kita. Bukod sa kagustuhan niyang tamang magugol, maimpok at mapalago niya ang kung anuman ang kinikita nila ng kanyang kabiyak ay nais din niyang maturuan ang kanyang mga anak ng kahalagahan ng tamang paggugol at paghahanda sa hinaharap sa aspetong pinansiyal. Isang mahalagang natutunan niya sa mga nabasa niya tungkol sa paggugol ng kinikita ay ang pagsasantabi ng 20% ng kita sa bawat buwan bago maglaan ng halaga para sa mga gastusin nang sa gayon ay nakaukol nang tama ang bawat kinikita nilang mag-anak.

Kabilang din sa mga nakahiligang basahin niya ay mga libro tungkol sa pagtuturo, mga self-help, mga may kaugnayan sa paglago ispiritwal lalo na yung mga likha ni Bo Sanchez, mga tungkol kay Papa Francisco, mga may kaugnayan sa paglago bilang guro, at mga babasahing pampanitikan sa wikang Ingles. Ang paborito niyang mga nalimbag sa modernong panahon ay The Alchemist ni Paulo Coehlo at ang The Little Prince ni Antoine de Saint-Exupery.

Si Gng. June A. Sierra ay nagtapos ng Batsilyer ng Pagtuturo sa Mataas na Antas sa Pamantasan ng Silangan (University of the East) at kumuha ng Sining ng Pagkamaestrado sa Pagtuturo ng Panitikan at Wikang Ingles sa Pamantasan ng Ateneo. Naging guro siya sa loob ng siyam na taon sa Immaculate Conception Academy, naging bahagi din siya Knowledge Channel Foundation bago siya nagturo ng Filipino sa Paaralang Xavier para sa baitang 9 at 11. Nagsimula siya nito lamang Setyembre ng nakaraang taon.

Correspondence and images by Ms. Dianne A. Lo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s