Filipiniana books

Filipiniana Book of the Week: Ang Kumot ni Dora

“Habang maigsi ang kumot ay magtiis mamaluktot.  Kung humaba na’t lumapad, saka na mag-unat-unat.”

 

Ito ang mga salitang narinig ni Dora mula sa kanyang tatay bago sya matulog.  Paulit-ulit rin nya itong narinig sa kanyang ina ng mga sumunod na araw. Ano kaya ang ibig sabihin nito?

A. Maiksi ang nabili ni Nanay na kumot at kailangan palitan.
B. Tumangkad si Nanay at Tatay at kailangan ng bagong kumot.
C. Gipit sila sa kasalukuyang panahon at kailangan magtipid.

Upang malaman ang sagot sa tanong na nabanggit, basahin ang buong kuwento ng:

Ang Kumot ni Dora (Dora’s blanket)
matatagpuan sa
F V65k (GS LRC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s