Filipiniana books

Filipiniana Book of the Week: Ang Mahiwagang Tala

Ang magandang kuwento tungkol sa kapanganakan ni Hesus ay muling isinalaysay sa librong ito.  Isang mahiwagang tala ang naging gabay sa paglalakbay ng tatlong haring mago sa kanilang pagbibigay-pugay kay Hesus, ang Manunubos.
— cover, Ang Mahiwagang Tala: isang kuwento ng unang Pasko

Makikinang na ilaw, mamahaling regalo, masasarap na pagkain, at Santa Claus — bagamat maraming mga bagay ang maiuugnay natin sa Pasko, huwag nating kalimutan ang tunay na rason kung bakit ipinagdiriwang ang ganitong okasyon.  Ating sariwain ang kuwento ng unang Pasko na muling isinalysay ni Rene O. Villanueva at Tomas Lacson sa

Ang Mahiwagang Tala: isang Kuwento ng unang Pasko
F V71m
GS Filipiniana

*     *     *

Ilan sa mga iminumungkahing babasahin tungkol sa Pasko na matatagpuan sa GS Filipiniana:

  1. A Child’s Pasko F 394.268 C45c
  2. Pasko! the Philippine Christmas F 394.26 Al2p
  3. Ang Pasko ni Uli F K15p
  4. Parol : christmas star lantern F 394.268 Al2p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s