HS LRC

Reader of the Month: DECEMBER

Kilalanin ang ating Borrower of the Month na si Bb. Sierra Mae Paraan. Siya ay guro ng Filipino sa ikaapat na baitang. Nagsimula ang hilig niya sa pagbabasa noong bata pa silang magkakapatid, madalas silang kuwentuhan ng kanilang ina. Ilan sa mga paborito niyang manunulat ay sina Rene O. Villanueva at Roald Dahl. Gaya nila, pangarap din ni Bb. Paraan na makapagsulat ng mga kuwento para mga bata.

Madalas din ay naanyayahan siyang maging kwentista. Isa siya sa mga regular na tagapag-kuwento sa Supervised Lunch Activities para sa ika-una at ikalawang baitang. Ilan sa mga librong nahiram niya sa ating silid aklatan ay ang mga sumusunod : Si Isem sa Bayang Bawal Tumawa, Ang Barumbadong Bus, Ningning, The magic of Apo Mayor, Ang Bisikleta ni Momon, at Si Inggolok at ang Planetang Pakaskas. Lahat ng mga ito ay matatagpuan sa Filipiniana Section ng GS LRC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s